Hjælp til bogføring

Bogføring er sjældent din primære forretning. Derfor kan det virke besværligt og kedeligt at skulle bogføre jævnligt og der er ofte andre opgaver der synes vigtigere.

Det er dog en rigtig god ide at holde sit regnskab opdateret minimum en gang om måneden. På den måde har du løbende et overblik over virksomhedens indtægter og udgifter samt pengestrømme. Et korrekt opdateret regnskab, giver med andre ord, virksomheds-ejeren mulighed for at vurdere kommende investeringer og ansættelser, med udgangspunkt i selskabets økonomiske situation.

Hvis man blot forholder sig til at det ser ud til at gå godt, fordi der er penge på kontoen, kan man blive overrasket over moms og hensættelser samt ferie og lange kreditter hos leverandører. Bedre økonomistyring giver virksomheden større økonomisk frihed, hvilket giver bedre resultater i den sidste ende. Vi anbefaler derfor at virksomheder holder regnskabet opdateret med hjælp fra en bogholder.

Vi tilbyder dig at holde styr på følgende:

Bogføring og Finansbogholderi

Ordet finansbogholderi er sammensat af de to ord “Finans” og “Bogholderi”. I denne sammenhæng betyder “Finans”, at det kun er den rå kontoplan der anvendes til bogføring. “Bogholderi” kommer af “at holde bogen”, som i dag er bedre udtrykt som “at have styr på det”.

Når det kun er den rå kontoplan der anvendes, betyder det, at debitorer og kreditorer ikke er udspecificeret yderligere. Ligesom der ikke anvendes yderligere dimensioner. Det er ofte de mere enkle regnskaber, som kan føres sådan. De fleste virksomheder, som har brug for at sende fakturaer ud, anvender i dag automatisk et debitormodul. Men har din virksomhed for eksempel kun salg via kasseapparat, kan det være, at det slet ikke er nødvendigt at udspecificere yderligere.

Vi sørger desuden også for at holde styr på alle bankens transaktioner.

Bogføring af Debitorer

Vi tilbyder selvfølgelig også, at styre dine debitorer via et debitormodul. Faktisk anbefaler vi altid vores kunder at fakturere via modulet, fremfor fakturering i for eksempel word-dokumenter, hvor der hurtigt kan gå noget galt. Med et debitorkartotek har alle kunder deres egen konto. På den måde kan man hurtigt slå forskellige informationer om kunden op – herunder nuværende udestående og eventuelt forfaldne fakturaer.

Vi holder styr på dine debitorer for dig, hvis du ønsker det! Vi kan hjælpe med fakturering af kunder, rykkerprocedurer, indbetalinger for fakturaer – kort sagt foretager vi altså den løbende opfølgning på debitorerne.

Har virksomheden brug for at sende fakturaer til inddrivelse, har vi ligeledes god erfaring med at administrere eller bistå med dette.

Bogføring af Kreditorer

Ligesom med et debitormodul skaber et kreditormodul bedre og hurtigere overblik over kreditorerne. Der kan nemt trækkes rapporter ud om månedens køb hos leverandøren, statistikker eller lignende. Ydermere giver brugen af modulet et godt overblik over likviditeten, da man kan se, hvornår forskellige fakturaer fra leverandørerne forfalder.

Udover blot at foretage en bogføring af bilagene tilbyder vi også at sørge for virksomhedens betalinger. Det er altid en god idé at overholde betalingsbetingelserne til sine leverandører, men i en virksomhed hvor du har travlt med andre ting, kan det måske få bunken af bilag til betaling til at vokse. Med en løbende opfølgning hos os, kan du altid være tryg ved, at dine leverandører har modtaget sine penge.

Afstemninger

Vi anbefaler at regnskaberne holdes opdateret ved bogføring på månedlig basis som minimum og at der i samme ombæring afstemmes. Ved at foretage de løbende afstemninger, kan eventuelle fejl og mangler rettes til løbende. Opdages det først ved udarbejdelsen af regnskabet et stykke inde i det nye regnskabsår, at der mangler nogle bilag eller noget er bogført forkert i januar, kan det være svært at få det rettet helt korrekt til.

Vi foretager afstemninger af de fleste balancekonti – herunder særligt banken, momsen, anlægsaktiver, periodeiseringer, offentlig gæld, debitorer og kreditorer. Ved mere komplekse sager, gennemgår vi også kontokort for driften, så vi på den måde kan sikre os, at der er bogført på de korrekte konti.

Skat og moms

Der skal løbende foretages indberetninger til SKAT for både skat og moms. Udover at vi sørger for at have styr på de forskellige deadlines for virksomheden, så kan vi også foretage de forskellige indberetninger for virksomheden.

Øvrig bogføring og indberetninger

Udover indberetningerne til SKAT, kan vi også assistere med øvrige indberetninger. Herunder blandt andet lønsumsindberetninger og indberetning af handel med øvrige EU-lande. Læs også om de regnskabs-opgaver vi udfører.

Har du brug for hjælp? Så assisterer vi også ved ad hoc og løbende faste opgaver efter aftale. Alle virksomheder er forskellige – og har derfor forskellige behov. Lad os derfor starte med en snak om dine. Kontakt os, så finder vi sammen en løsning for din virksomhed.