Hjælp til regnskab

For selskaber

En revision af dit regnskab er offentlighedens sikkerhed for, at selskabets økonomi er retvisende. Men for mange mindre selskaber har offentligheden ikke en interesse i regnskabet, hvorfor regeringen i 2006 valgt at lempe reglerne. Dermed har mindre selskaber nu ikke pligt til at benytte revisor. Dette kan umiddelbart spare et lille selskab for 5.000 – 15.000 om året i revision, men er det besparelsen værd? Vi har samlet et kort resume af Erhversstyrelsens seneste evaluering som kan læses i fuld længe her eller i kort resume nedenfor:

“Folketinget vedtog 27. marts 2006 om ændring af årsregnskabsloven mv., at mindre virksomheder fra regnskabsåret 2006 havde mulighed for at fravælge revision. Det fremgår, at der skal foretages en evaluering af reduktionen af revisionspligten. Evalueringen viser ligesom de foregående evalueringer, at der er fejl i ca. hver tredje årsrapport i stikprøven på 1.200 årsrapporter. Det gælder både de reviderede og de ikke-reviderede årsrapporter.”

Der er med andre ord, cirka samme antal fejl i årsrapporterne i små selskaber, uanset om der har været revision eller ej. Der skal dog stadig udarbejdes et årsregnskab efter Årsregnskabslovens gældende regler, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Man kan fravælge revision af årsregnskabet ved oprettelse af selskabet samt fremadrettet, såfremt nedenstående krav er opfyldt:

  • Balancesummen må ikke overstige kr. 4 mio.
  • Nettoomsætningen må ikke overstige kr. 8 mio.
  • Det gennemsnitlige antal ansatte må ikke overstige 12 heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret.

Såfremt kravene er opfyldt og du ikke ønsker at få revideret dit regnskab, kan vi hos Dit Regnskab assistere dig med udarbejdelsen af det endelige årsregnskab samt stå for indsendelsen til Erhvervstyrelsen og indberetning af selskabets selvangivelse til SKAT. Kontakt os via vores kontaktformular, så finder vi sammen en løsning for dit selskab.

Overstiger dit selskab grænserne, så der skal udarbejdes et revideret årsregnskab? Dit Regnskab har et tæt samarbejde med Statsautoriseret revisor John Petersson, hvilket sikrer vores kunder en smidig overgang fra den daglige bogføring til udarbejdelse af årsregnskabets.

For mindre virksomheder

Der er ikke krav om at benytte en revisor ved udarbejdelse af årsregnskaber for personligt ejede virksomheder. Virksomhedens regnskab skal være bogført efter Bogføringsloven – men der skal ikke aflægges regnskab efter Årsregnskabsloven. Istedet skal der udarbejdes et skatteregnskab for virksomheden, som skal benyttes ved indberetning af din personlige selvangivelse hos SKAT.

Hos Dit Regnskab kan vi hjælpe dig med den løbende bogføring, som sikrer at dit endelig regnskab overholder Bogføringsloven, ligesom vi kan assistere med udarbejdelsen af skatteregnskab og indberetning til SKAT. Kontakt os via vores kontaktformular, så finder vi sammen en løsning for din virksomhed.
Bogføring og Løn