Moms af personalegoder

Momsfradraget for personalegoder afhænger af hvilke udgifter, der er tale om. Det er uden betydning hvilken medarbejder eller leder der har modtaget godet. Udgifter der går til naturalieraflønning af virksomhedens personale, kan der ikke fradrages moms for.

Behandlingen af momsen for nogle af de personalegoder der oftest gives til medarbejderne er beskrevet nedenfor.

Tøj til medarbejderne

Arbejdstøj og uniformer der tilhører virksomheden og som anvendes af personalet, kan virksomheden fradrage momsen for.

Er der tale om almindeligt hverdagstøj – for eksempel bukser og skjorte – som skal bæres af ansatte, når de repræsenterer virksomheden, kan momsen fradrages, såfremt tøjet er tydeligt forsynet med virksomhedens navn eller logo. De ansatte må heller ikke benytte tøjet privat ligesom tøjet skal leveres tilbage ved ansættelsens ophør.

Når virksomheden deltager i for eksempel den årlige stafet, har virksomheden også fradrag for momsen til sportstøj der udleveres til låns for personalet.

Mobiltelefon, internet og computer

Når virksomheden udstyrer ansatte med mobiltelefoner, internet eller computere kan kun den erhvervsmæssige del af momsen fradrages for både anskaffelsen og driften. Det er altså kun såfremt at ansatte ikke også benytter telefon og computer privat, at der kan fradrages 100 % af momsen heraf. I det tilfælde, anbefales det, at medarbejderen underskriver en “tro og love erklæring” om ikke at benytte disse privat.

Hvis telefonen og computeren anvendes privat af medarbejderen, skal den erhvervsmæssige anvendelse opgøres efter skøn. Det er meget normalt, at virksomheder der stiller en computer til rådighed for deres medarbejdere kan opnå et fradrag mellem 80-100 %.

Bespisning af ansatte

Der er som udgangspunkt ikke fradrag for momsen af de omkostninger virksomheden har ved bespisning af ansatte.

Dog kan virksomheden fradrage en del eller hele momsen for visse omkostninger til bespisning, såfremt disse har streng erhvervsmæssig karakter. For eksempel kan udgifter til restaurationsbesøg med streng erhvervsmæssig karakter fradrages med 25 % af momsbeløbet – det gælder også for bespisning på forretningsrejser, personalemøder eller julefrokost på restaurant. Hvis der er tale om mad fra egen kantine i forbindelse med et møde, kan den fulde moms fradrages.

Ved uvarslet, konkret og beordret overarbejde kan virksomheden også få momsfradrag for bespisning.

Kaffe og the

Når kaffe og the kan drikkes gratis af virksomhedens ansatte betragtes det som fri kost, og der kan dermed ikke opnås momsfradrag herfor.

Virksomheden kan derimod godt fradrage moms for den kaffe og te, som benyttes til møder af streng erhvervsmæssig karakter.

Hjælp til personalegoder…

… Hvis du har brug for hjælp til at håndtere ovenstående korrekt, så sidder vi klar til at hjælpe dig. Kontakt os via vores kontaktformular eller ring til 70 60 53 50.