Julen nærmer sig med hastige skridt…

… og det betyder gaver, julefrokoster og masser af regler om fradrag, beskatninger og moms. For at hyggen ikke drukner fuldstændig i uoverskuelige regler, guider vi dig igennem lige her!

Julegaver – betydningen for den ansatte

Du kan som arbejdsgiver give dine ansatte gaver op til en værdi på 1.100 kr. Såfremt denne grænse overskrides skal den ansatte beskattes af hele beløbet. Grænsen gælder for alle de gaver, som den ansatte modtager i løbet af året. Hvis du ikke har givet din ansatte andre gaver i løbet af året, kan du derfor give helt op til de 1.100 kr.

Har du derimod for eksempel købt en buket blomster til en værdi på 400 kr., kan den ansatte kun undgå beskatning såfremt julegavens værdi ikke overstiger 700 kr. (i alt 1.100 kr.) Det er hertil værd at bemærke, at en julegave altid kan gives skattefrit, såfremt den ikke overstiger en værdi på 800 kr. – på den måde vil den ansatte kun blive beskattet af eventuelle yderligere beløb, hvis den samlede gave værdi overstiger 1.100 kr. i alt.

Kontanter, gavekort og lignende vil altid udløse beskatning hos medarbejderen. Gaver af denne karakter tæller ligeledes med indenfor bagatelgrænsen på 1.100 kr.

Hvis den ansatte har har modtaget flere gaver, hvis samlede værdi overstiger 1.100 kr., skal beløbet indberettes til SKAT på den ansattes årsopgørelse, rubrik 20.

Julegaver – betydningen for virksomheden

Virksomheden skal indberette gaven til SKAT, hvis gaven er et gavekort, kontanter og lignende, eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger 1.100 kr. Udgiften til gaver til de ansatte kan trækkes 100 % fra i regnskabet. Momsen kan dog ikke fradrages.

Julefrokost

Såfremt julefrokosten holdes ude på restaurant, kan virksomheden fradrage 25 % af momsen. Dette gælder også selvom for eksempel de ansattes ægtefæller er inviteret. Afholdes julefrokosten i virksomhedens lokaler, kan virksomheden derimod ikke opnå fradrag for momsen.

Udgiften for julefrokosten kan fradrages 100 % i regnskabet.

Vi ønsker jer alle en dejlig december!

Med ønsket om en dejlig december med gaver, julefrokoster og masser af søde sager, håber vi nu, at I er bedre rustet til december måned. I kan som altid kontakte os her eller ringe til 70 60 53 50.